OM OSS

 

Bruksbalken är ett helägt dotterbolag till Hörle Bruk AB. Verksamheten bedrivs i Hörle, Värnamo och har sina rötter i en järnbruks- och sågverksrörelse från 1600-talet. 
Från att ha varit en traditionell sågverksrörelse ändrades inriktningen i slutet av 1980-talet mot vidareförädlade träprodukter.

Ett koncept för häststallar togs fram. Över 300 stallar har tillverkats och levererats sedan dess.

Då våra kunder även efterfrågade hallbyggnader utvecklade Bruksbalken ett byggsystem för detta. 
För att möta den ökade efterfrågan av hallar har Bruksbalken under 2012 - 2014 genomfört omfattande investeringar i konstruktion och tillverkning.

Med nära kontakter inom forskning för hästhållning utvecklade Bruksbalken ett system för häststallinredning baserat på rutnät. Stallinredningen är marknadens enda testade och fyller högt ställda säkerhetskrav.

Moderbolaget Hörle Bruk äger förutom Bruksbalken, 1400 ha produktiv skogsmark som drivs i egen regi och två kraftstationer med en årsproduktion av ca 5 GWh.

Familjen Böhn har ägt och varit verksamma i Hörle Bruk AB sedan 1912. 2014 trädde fjärde generationen till, när syskonen Magnus Böhn och Anna Ryber övertog ansvaret för Hörle Bruks och Bruksbalkens verksamhet.