HÄSTSTALL

Stall

Vid stallbyggnation hjälper Bruksbalken Dig med planering, ritningar, komplett materielleverans, underlag till bygglov och förprövning till Länsstyrelse samt med byggsupport tills byggnaden är färdig.
Bruksbalken levererade sina första stall i början av 90-talet och det finns en lång erfarenhet av träets egenskaper som byggmaterial samt vilka funktioner som behövs i ett häststall.
Våra stallar är konstruerade efter gällande regler hos Jordbruksverket, kontakter med SLU och handläggare på Länsstyrelserna samt erfarenheter från våra dryga 300 leveranser. Detta ger dig ett stort mervärde utöver själva materielleveransen.
Hela produktionskedjan är kvalitésäkrad från konstruktionen till egen tillverkning av alla komponenter i trä och stål.
Vår kunskap ger som resultat priseffektiva byggnader som inte tummar på kvalitet, funktion och design.
Vid leverans skickar vi med utförliga beskrivningar med ritningar till såväl proffs som amatörbyggare.
Montageledare för effektiv uppstart erbjuds.