STALLINREDNING

Bruksbalkens Stallinredning - med säkert rutnät, hög kvalitet och snygg design.

Bruksbalkens stallinredning är en av Sveriges säkraste stallinredningar som klarar tuffa tag.
Traditionellt har en stallinredning i Sverige tillverkats av rör med ett avstånd mellan rören på 60-70mm.
Med den utformningen riskerar hästen att få hoven mellan två gallerrör eller att fastna med underkäken.

För att undvika de problemen har Bruksbalken utvecklat olika stallinredningar med rutnät. Rutnät rekommenderas som en säker stallinredning.

Länk till Sakra_haststall_SLU, SLU (LTJ-fakultetens faktablad)

Länk till  Stallinredning och luftkvalitet

Bruksbalken var först med rutnät i Sverige. Rutnätet har en storlek på 50 x 50 mm och 5 mm trådtjocklek. Rutnätet är testat med simulerad hästspark hos SLU, Alnarp. Som referens användes en gallervägg tillverkad av en av Sveriges största boxtillverkare med rördimension 20x2 mm och cc 65 mm. Testet visade att nätväggen var 2,8 gånger starkare än gallerväggen.

Andra detaljer är testade på Troax testlaboratorium för att säkerställa att samtliga delar håller min. 200 joule (en hästbox måste klara min. 200 joule för att vara säker).

Till våra dörrar använder vi Hendersons rullar. Detta gör att vi kan behålla 42 mm tjocklek som utfyllnad även i skjutdörren utan att den känns tung att öppna och stänga.

Bruksbalken har 5 olika modeller av stallinredning med Rutnät:

Trygga, Ruter Knekt, Ruter Dam, Ruter Kung och Ruter Ess.

Trygga är vår basmodell och har liggande nät och rutermodellerna är våra designmodeller som har samma nät fast stående ruter. Alla näten håller samma kvalitet och dimensioner.

Vi säljer i första hand stallinredning tillsamman med våra stall och externa stallinredningar när vi har möjlighet.

Presentation av våra modeller (pdf):
(Öppnas i nytt fönster)

Trygga 2021

Ruter Knekt 2021

Ruter Ess 2021

Ruter Kung 2021

Ruter Dam 2021

Bli inspirerad i vårt "Galleri"

Ring för mer information https://www.bruksbalken.se/kontakta-oss/