LÖSDRIFTSSTALL

för Nöt, Får/Get och Häst

Hallarna tillverkar vi med fri spännvidd 12 – 18 meter, cc 6 meter, höjd upp till 4,50 meter och med 15 grader som standard taklutning. Vår specialité är de lite större hallarna. Minsta hallstorlek är 216 m². Leveransområde från Gävle och söderut -  max snözon 2,5.

Lösdriftsstallarna är som standard oisolerade.

Som tillägg går det att få takstolen förlängd med ett utskjut
på 2 meter för till exempel foderbord.

Exempelritningar Nötstall (pdf) (Öppnas i nytt fönster)

Produktblad Lösdrift Nöt (pdf) (Öppnas i nytt fönster)

Läs vidare i Tekniskt beskrivning hall/lösdrift (pdf) (Öppnas i nytt fönster)

Få inspiration i vårt "Galleri"

Gå gärna vidare till Offertförfrågan (Öppnas i nytt fönster)