MASKINHALL - INDUSTRIHALL- LAGERHALL

Hallarna tillverkar vi med fri spännvidd 12 – 18 meter, cc 6 meter upp t. o m. snözon 2,5 från Gävle och söderut, höjd upp till 4,50 meter och med 15 grader som standard taklutning. Vår specialité är de lite större hallarna på minimum 216 m² .

Läs vidare i "Teknisk beskrivning hallar" (pdf) (Öppnas i nytt fönster)

Få inspiration i vårt "Galleri"

Gå gärna vidare till Offertförfrågan   (Öppnas i nytt fönster)